Bui Cong Danh

Trang thông tin của giảng viên Bùi Công Danh

PPLT

 

26/07/2017

Gởi các em SV DHCDT9A điểm thường kỳ và giữa kỳ. Hạn chót để khiếu nại về điểm là 16h ngày 27/07/2018.

DownLoad

Giáo trìnhcó gì thắc mắc C chuẩn và bài tập. DownLoad

Bài tập . DownLoad

Giáo trình. DownLoad

Slide chuong 4,5,6,7,8,9. DownLoad

Slide chương 0,1,2,3 . DownLoad

 

 
%d bloggers like this: