Bui Cong Danh

Trang thông tin của giảng viên Bùi Công Danh

CauTrucRoiRac

Thứ ba 22/05/2018

Điểm lớp DHTH13F-N2. DownLoad

Điểm lớp DHTH13G. DownLoad

Có gì thắc mắc các em phải liên hệ gấp với Thầy 0908040863. Hạn chót hết ngày 24/05/2018. Quá hạn trên Thầy không giải quyết.

Lưu ý: Bài kiểm tra LO5 Các nô các em làm phải đủ các bước như trong slide (phải vẽ hình biểu đồ Các nô và vẽ hình cho từng tế bào lớn) và CM quan hệ tương đương phải lưu ý cách chứng minh, vẫn còn nhiều em không biết cách chứng minh

Thứ hai 14/05/2018

Đề thi mẫu. DownLoad

Bài giảng Đại số Bool. DownLoad

Thứ bảy 12/05/2018

Lịch học bù:

DHTH13G. 14/05/2018, T2-T4, V12.04,

DHTH13F-N2. 14/05/2018, T10-T12. V12.04;  16/05/2018, T7-T9, V4.01

Thứ hai 07/05/2018

Bài giảng Đại số Bool. DownLoad

Chủ nhật 01/04/2018

Bài tập phân công cho lớp DHTH13G. DownLoad

Bài tập phân công cho lớp DHTH13F-N2. DownLoad

Cập nhật thêm slide. DownLoad

Thứ năm 22/03/2018

Thông báo đến tất cả các em lớp DHTH13G , DHTH13F-N2học CTRR Thầy Danh. Khi kiểm tra Giữa kỳ, các em được phép sử dụng tài liệu 1 tờ A4 viết tay với nội dung là các luật logic, các công thức suy diễn, các công thức truy hồi,..

Thứ tư 07/03/2018

Bài tập + Slide. DownLoad

Các em xem những slide chưa in thì in ra để học trên lớp.

 
%d bloggers like this: