Bui Cong Danh

Trang thông tin của giảng viên Bùi Công Danh

VB

2h30ph Thứ hai 04/06/2018

Điểm quá trình có chi tiết. DownLoad

Thứ bảy 02/06/2018

Điểm quá trình VB. DownLoad

Các em được 2 ngày 03/06 và 04/06/2018 để xin chấm phúc khảo bằng cách viết mail xin chấm phúc khảo với cam kết sẽ lấy điểm lần hai (Điểm chấm phúc khảo). Email nào không có cam kết thì Thầy không chấm lại và cũng không phản hồi nhé. Quá hạn trên Thầy không giải quyết với bất kỳ lý do gì.

Các em nhớ gởi vào hộp thư danhbcong@yahoo.com và gọi điện thoại 0908.040.863 nhắc Thầy để chấm cho sớm.

 

Bài giải BTVB-17-18. DownLoad

Đề thi mẫu. DownLoad

Slide bài giảng. DownLoad

Bài tập new. DownLoad

Bài tập. DownLoad

Phần mềm VB6. DownLoad

Bài tập về nhà. DownLoad

Bài Giảng VB. DownLoad

 
%d bloggers like this: