Bui Cong Danh

Trang thông tin của giảng viên Bùi Công Danh

CTDL&GT

30/09/2017

Danh sách đề tài tiểu luận. DownLoad

12h ngày 31/07/2017

Danh sách dự thi cuối kỳ của lớp CDTH15A – CDTH16A. DownLoad

2h30 ngày 30/07/2017

Danh sách dự thi cuối kỳ của lớp DHKHMT10A và DH8A. Download

Các em không có trong danh sách dự thi thì xem lý do ở các file Thầy đính kèm trong file nén.

Riêng lớp CDTH15A và CDTH16A có 4 bạn Thầy chưa nhập điểm được vì chưa được phân quyền. Thứ hai 31/07/2017 Thầy sẽ nhập và đưa danh sách lên sau.

11h ngày 28/07/2017

Điểm thường kỳ, giữa kỳ, thực hành lớp DHKHMT10A. DownLoad

Hạn chót thắc mắc khiếu nại điểm là trước 16h ngày Thứ bảy 29/07/2017. Sau thời gian trên Thầy không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào cả.

Chủ nhật 30/07/2017 Thầy sẽ đưa danh sách dự thi cuối kỳ lên.

05/06/2017

Giáo trình: DownLoad

Đề cương chi tiết. DownLoad

Slide _ Giáo trình . DownLoad

Slide PPLT. DownLoad

 

Advertisements
 
%d bloggers like this: