Bui Cong Danh

Trang thông tin của giảng viên Bùi Công Danh

NMLT

Thứ tư 29/11/2017

Điểm TK-GK-TH lớp DHTH13E-GL. DownLoad

Hạn chót khiếu nại thứ năm 30/11/2017.

Thứ sáu 24/11/2017

Điểm thường kỳ – Giữa kỳ – Thực hành lớp CDCNTT18C. DownLoad

Thứ bảy 17/09/2016

Slide + Giáo trình. DownLoad

 
%d bloggers like this: