Bui Cong Danh

Trang thông tin của giảng viên Bùi Công Danh

Acesss-Hk2-2017-2018

Thứ năm 31/05/2018

Do một số nhóm gởi bài QT1 qua hộp thư buicongdanh2014@yahoo.com. Hôm nay Thầy mới phát hiện, nên điểm có cập nhật lại đối với một số em. DownLoad điểm Update

Thứ ba 29/05/2018

Điểm quá trình 2 lớp. DownLoad

Hạn chót khiếu nại là hết ngày 01/06/2018. Quá hạn trên Thầy không giải quyết. Bạn nào khiếu nại gởi mail cho Thầy (danhbcong@yahoo.com) và nhớ gọi điện thoại nhắc Thầy giải quyết sớm. Trong mail nói rõ xin chấm phúc khảo và cam kết sau khi chấm lấy điểm lần hai dù điểm có cao hay thấp hơn lần đầu. Không nhắn tin, gởi mail, gọi điện thoại xin điểm.

Thứ hai 28/05/2018

Đề kiểm tra Access QT2. DownLoad

Thứ sáu 18/05/2018

Đề thi mẫu Access 1997. DownLoad

Thứ năm 26/04/2018

Hạn chót nộp là hết ngày 22/05/2018. Không chấp nhận bất kỳ lý do nào nộp trễ.

Nộp qua email buicongdanh2014@yahoo.com. Tên file Lop-TenNhom-DeTaiSo. VD: LopChieuThusau-Nhom08-De01.accdb

Đề thi và danh sách (Lấy điểm quá trình 1). DownLoad

Thứ sáu 06/04/2018

Hướng dẫn giải BT query. DownLoad

Chủ nhật 01/04/2018

Đề thi access và đáp án tham khảo. DownLoad

Thứ bảy 10/03/2018

Hướng dẫn giải bài tập query từ bài 1 đến bài 5.2. DownLoad

 
%d bloggers like this: