Bui Cong Danh

Trang thông tin của giảng viên Bùi Công Danh

Acesss-Hk1-2018-2019

Chủ nhật 09/12/2018

Điểm quá trình. DownLoad

Các em có thắc mắc gì về điểm sẽ được giải quyết vào sáng thứ năm 13/12/2018 lúc 7h30 tại phòng A201 (đó là ngày học phụ đạo). Qua hôm sau thứ sáu 14/12/2018 Thầy sẽ nhập điểm vào hệ thống của Trường nên không giải quyết nữa.

Thứ bảy 01/12/2018

Bài tập BANHANG đã giải. DownLoad

 

Danh sách đăng ký bài tập. DownLoad

Danh sách bài tập. DownLoad

Đề thi mẫu Access 1997(New). DownLoad

Hạn chót nộp là hết ngày 02/12/2018.

Nộp qua email buicongdanh2014@yahoo.com. BaiTapAccess-TenNhom-DeTaiSo. VD: BaiTapAccess-Nhom08-De01.accdb. Lưu ý: tiêu đề mail cũng giống tên file

Hướng dẫn giải BT query. DownLoad

 
%d bloggers like this: