Bui Cong Danh

Trang thông tin của giảng viên Bùi Công Danh

KTLT

Chủ nhật 23/12/2018

Bảng điểm tổng hợp. DownLoad

Chủ nhật 16/09/2018

Bài tập cấu trúc. Nhập xuất -thêm- xóa -sửa. DownLoad

Chủ nhật 26/08/2018

Link nhập thông tin Sinh viên lớp DHKHMT10A-HL.

https://goo.gl/forms/qxNGzcBoSSUaPWs22

Hướng dẫn bài tập chuỗi. DownLoad

Bài tập thực hành. DownLoad

Chủ nhật 05/08/2018

Slide bài giảng. DownLoad

Thứ sáu 13/04/2018

Đề thi mẫu cuối kỳ tham khảo. DownLoad

Thứ năm 05/04/2018

Đề thi năm ngoái-bài tập mẫu về file- DownLoad

Thứ ba 06/03/2018

BT7 cấu trúc. DownLoad

Thứ năm 01/03/2018

Bài giải BT đệ quy. DownLoad

 
%d bloggers like this: