Bui Cong Danh

Trang thông tin của giảng viên Bùi Công Danh

    Advertisements
  • Chuyên mục

  • Thư viện

KTLT

Thứ tư 23/05/2018

Danh sách dự thi cuối kỳ:

DHTH13A-CDTH16. DownLoad

DHTH13G. DownLoad

Điểm đầy đủ lớp DHTH13G. DownLoad.

Điểm đầy đủ lớp DHTH13A-CDTH16. DownLoad

Các em được thắc mắc, khiếu nại đến hết ngày 14/05/2018. Quá hạn trên Thầy sẽ nhập điểm vào hệ thống và không thể thay đổi được. Phone của Thầy 0908040863 giờ hành chánh

Thứ sáu 13/04/2018

Đề thi mẫu cuối kỳ tham khảo. DownLoad

Thứ năm 05/04/2018

Đề thi năm ngoái-bài tập mẫu về file- DownLoad

Thứ ba 06/03/2018

BT7 cấu trúc. DownLoad

Thứ năm 01/03/2018

Bài giải BT đệ quy. DownLoad

Advertisements
 
%d bloggers like this: