Bui Cong Danh

Trang thông tin của giảng viên Bùi Công Danh

Welcome to BuiCongDanh’s Blog

Posted by buicongdanh trên Tháng Hai 24, 2010

Giảng viên: Bùi Công Danh. Bộ môn CS

Email : danhbcong@yahoo.com

Mobile: 0908.040.863

Vui lòng không nhắn tin

Posted in Uncategorized | 1 Comment »